نحوه ویرایش آگهی


جهت ویرایش آگهی بر اساس شکل زیر و توضیحات هر بخش اقدام نمایید.


 
1.با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوید.
2.با استفاده از گزینه خرید و فروش خودرو من ، ... وارد بخش آگهی ارسال شده خود شوید.
3.مطابق شکل پس از ورود به این بخش نقشه و موقعیت جغرافیایی خود و سایر گزینه های مربوط به ویرایش آگهی را مشاهده خواهید نمود.
4.با استفاده از این بخش میتوانید تصاویر آگهی خود را اضافه ، تغییر و یا حذف نمایید.
5.با استفاده از این بخش میتوانید فیلم آگهی خود را اضافه ، تغییر و یا حذف نمایید.
6.با استفاده از این بخش محتوای آگهی خود را بطور کامل میتوانید ویرایش کنید.
7.جهت ارتقا بسته خدماتی عادی خود به بسته خدماتی ویژه با امکانات بیشتر از این بخش استفاده کنید.
8. در صورتیکه میخواهید آگهی خود را غیر مشاهده کنید ،از این گزینه میتوانید استفاده کنید.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ازبخش پشتیبانی و تماس با ما مشکلات خود را ارسال نمایید تا تیم پشتیبانی افتخار راهنمایی شما را داشته باشند.

آگهی هایی که مقایسه میشوند :
هیچ آگهی برای مقایسه وجود ندارد
عضویت / ورود