طرح اتو خدمت فروش محصولات سایپا ویژه میلاد حضرت رسول – آذر ۹۶

به اطلاع کلیه متقاضیان محصولات شرکت سایپا میرساند، شرایط فروش ویژه و استثنایی خودورهای این شرکت از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ ۹۶/۰۹/۱۴ به شرح بخشنامه ذیل جاری میگردد.


 اعلام طرح اتو خدمت فروش محصولات سایپا ویژه میلاد حضرت رسول – آذر 96


 اعلام طرح اتو خدمت فروش محصولات سایپا ویژه میلاد حضرت رسول – آذر 96


 اعلام طرح اتو خدمت فروش محصولات سایپا ویژه میلاد حضرت رسول – آذر 96


 اعلام طرح اتو خدمت فروش محصولات سایپا ویژه میلاد حضرت رسول – آذر 96


 اعلام طرح اتو خدمت فروش محصولات سایپا ویژه میلاد حضرت رسول – آذر 96