آیا می‌توان تمامی قدرت خودروهای AWD را به یک چرخ فرستاد؟!

یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های صورت گرفته در صنعت خودرو اختراع سیستم چهار چرخ محرک AWD می‌باشد. این سیستم که هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری بکار می‌رود شکل‌های مختلفی دارد و خودروسازان با نام های متنوعی آن‌ها را عرضه می‌کنند که شاید همین موضوع باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان شود.

و این همان چیزی است که در ویدئوی Hagerty به آن اشاره شده است. جیسون کامیسا مجری این برنامه سه شکل اصلی سیستم‌های چهار چرخ محرک را تشریح کرده و معنی آن‌ها برای رانندگان را توضیح می‌دهد.

خبر بد اینکه سیستم‌های چهار چرخ محرک در محدودیت خود شروع به کم فرمانی می‌کنند و این خیلی جالب نیست؛ اما تنها مزیت این سیستم‌ها به چسبندگی بیشتر در زمین‌های نامساعد مربوط نمی‌شود بلکه مزیت‌های دیگری نیز وجود دارد.

بسیاری از خودروسازان مدعی هستند خودروهای چهار چرخ محرک می‌توانند نیروی تولیدی را فقط به یک چرخ هم بفرستند اما این‌گونه نیست. اکثر خودروهای شکل گرفته بر پایه مدل‌های دیفرانسیل جلو که دارای سیستم چهار چرخ محرک هستند حتی تمامی قدرت را به اکسل عقب نیز نمی‌فرستند.

Ford Explorer 4WD system

البته این بدان معنی نیست که ادعای خودروسازان درباره فرستادن تمامی قدرت پیشرانه به چرخ های عقب دروغ است. در حقیقت منظور این است که چنین وضعیتی زمانی رخ می‌دهد که هرگز خبری از چسبندگی نباشد.

در سناریوهای معقول‌تر، سیستم‌های چهار چرخ محرک شکل گرفته بر پایه پلتفرم‌های دیفرانسیل جلو اکثر قدرت را به چرخ های جلو می‌فرستند. زمانی که سیستم تحت‌فشار شدید قرار گیرد نشانه‌های کم فرمانی ظاهر می‌شود.

ب‌ام‌و M8 گرن کوپه

البته مزیت‌هایی برای فرستادن قدرت به چرخ های جلو وجود دارد. جدای از کمک به شتاب گیری، اگر با بیش فرمانی روبرو شوید می‌توانید با گاز ندادن مشکل را حل کنید. به همین خاطر است که سیستم‌های چهار چرخ محرکی همچون xDrive ب‌ام‌و بسیار جذاب هستند.

اما برای ارسال قدرت بیشتر به چرخ های عقب شما می‌توانید بیش فرمانی را با گاز دادن القا کنید. البته زمانی که نیرو به چرخ های جلو هم برسد مدیریت این وضعیت می‌تواند راحت‌تر باشد؛ و این موضوع دینامیک خوبی را به خودرو اعطا می‌کند.

البته این موارد در سرعت‌های بالا موضوعیت دارند و سیستم چهار چرخ محرک تنها چیزی نیست که هندلینگ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.